wcag_skip_links_header

Igraszki duchów cz.2 (Spirits Play pt.2) (2012)

Teatr 2godz. 39min.

Igraszki duchów cz. 2

Napisy: brak

Blizny minionych wieków historii i nadzieja na setki lat w przyszłości.To już drugi rok trzyletniego projektu, który rozpoczął się w 2011 roku i ma na celu zbadanie potencjału sztuki i kultury, obecnie i w przyszłości, poprzez tradycję japońskich i chińskich artystów teatralnych i badaczy. Danny Yung (Hongkong), jeden z czołowych reżyserów współczesnego teatru w Japonii i Chinach, oraz Satō Makoto (dyrektor artystyczny teatru ZA Kōenji) współpracowali z wykonawcami teatru nō oraz opery kunqu nad Igraszkami duchów autorstwa Kuo Pao Kuna z Singapuru – dramaturga, który zwraca uwagę na pojednanie i współistnienie we współczesnej historii Azji. Jako kulminacyjny punkt tego procesu spektakl zostanie wystawiony w tym roku w Singapurze i Japonii, w 10. rocznicę śmierci Kuo Pao Kuna. Chaotyczny świat duchów, w którym przenika się to, co materialne i nadprzyrodzone. Pięć dusz (generał, matka, żołnierz, córka i poeta), które straciły życie na wojnie z dala od domu i wciąż błąkają się po ziemi, zbiera się, aby pomówić o swojej trudnej przeszłości i tęsknocie za rodzinnymi stronami. Generał jest obwiniany przez pozostałe cztery duchy o prowadzenie działań wojennych, lecz ostatecznie okazuje się, że one również miały w tej wojnie swój udział. Sztuka ta zrodziła się z działań artysty w ostatnich latach jego życia, w których starał się, poprzez wywiady z ofiarami wojny na Pacyfiku w Japonii, na nowo przeanalizować okrucieństwa wojny jako kwestię dotyczącą korzeni ludzkości, wykraczającej poza obraz ofiar i sprawców.

Spirits Play pt.2

Subtiltes: No subtitles

The scars of the past hundred years of history – to the hope of a hundred years in the future. This is the second year of the three-year project that began in 2011 to explore the possibilities of arts and culture from the present to the future through tradition among Japanese and Chinese theater artists and researchers. Danny Yung (Hong Kong), one of the leading directors of contemporary theater in Japan and China, and Satō Makoto (Artistic Director of ZA Koenji) have been working together with Nō and Kunqu opera performers on the Spirits Play by Kuo Pao Kun (Singapore), a playwright who casts a look at “reconciliation and symbiosis” in Asia’s recent past. As a culmination of this process, the play will be performed in Singapore and Japan this year, the 10th anniversary of Kuo Pao Kun’s death. A chaotic world of spirits, where the tangible and the intangible intermingle. Five souls (a general, a mother, a soldier, a daughter, and a poet) who lost their lives in a war far from home and are still wandering in the land gather to discuss their harsh past and their longing for home. The other four spirits, who blame the general for leading the war, eventually reveal that they are also part of the war. Through interviews with victims of the Pacific War in Japan, this work was born out of the artist’s activities in the last years of his life, in which he tried to reexamine the atrocities of war as an issue of the roots of humanity, beyond the image of victims and perpetrators.

Director

Satō Makoto

Screenplay

Satō Makoto

Sound Designer

Shima Takeshi

Lighting design

Saitō Shigeo

Costumes

Imamura Azusa

Set Design

Suzuki Akitomo

Kraj

Japan

Studio

KAMOME-ZA