wcag_skip_links_header

I'm Livin' It (2019)

Drama 1godz. 54min.

I’m Livin’ It

Napisy: polskie i angielskie

Niegdyś gwiazda w swojej firmie z branży finansowej, Bowen (Aaron Kwok) spędza obecnie noce w całodobowym fast foodzie, gdzie spotyka innych „towarzyszy niedoli” znajdujących się w podobnej sytuacji: matkę (Cya Liu) z córką, która zaciągnęła wysoko oprocentowane pożyczki na pokrycie zadłużenia swojej teściowej, starca (Alex Man), który bardzo boi się wrócić do domu, młodocianego uciekiniera (Zeno Koo) i młodą piosenkarkę (Miriam Yeung) mieszkającą w schronisku tymczasowym. Ci przypadkowi kompani muszą wspólnie dążyć do wyprowadzenia się nawzajem na prostą.

I’m Livin’ It jest inspirowany rozpaczliwie rosnącymi problemami społecznymi. Opisuje grupę nic nieznaczących postaci na granicy ubóstwa. Mimo pochodzenia z różnych środowisk, zebrali się tutaj w całodobowej restauracji fast food i bezinteresownie pomagają sobie nawzajem. Film ukazuje źródła utrzymania osób biednych i nigdy niezaspokojone problemy mieszkaniowe w Hongkongu.

Nagrody i festiwale

Hong Kong Film Awards 2020 – najlepszy aktor drugoplanowy (Cheung Tat-ming)

Seanse

Film dostępny przez cały czas trwania festiwalu.

I’m Livin’ It

Subtiltes: Polish & English

Once a star in his finance firm, Bowen (starring Aaron Kwok) now spends his nights in a 24-hour fast food joint, where he encounters others “roommates” who are in a similar predicament: a mother (starring Cya Liu) with her daughter who has taken out high-interest loans to cover her mother-in-law’s debt, an old man (starring Alex Man) who is too afraid to go home, a young runaway (starring Zeno Koo), a young singer (starring Miriam Yeung) living in a temporary shelter. Together these accidental roommates must strive to lift one another out of rock bottom. i’ m livin’ it” is inspired by the increasing desperate social issues. It describes a group of small figures from the poverty line. Coming from different backgrounds, they gathered here in a 24hr fast food restaurant and helping each other without purposes. The film reveals the poor’s livelihood and never satisfied housing issues, which deserves attention and discussion to the society

Screenings

Film available from 24th of September to 19th of October.

Director

Wong Hing-fan

Screenplay

Ja Poon

Cinematography

S.K. Yip (HKSC)

Editor

Kwan Wing-man

Editor

Siu Pa-wong

Music

Peter Kam

Producer

Zhao Renpeng

Producer

Cheang Soi

Język

Cantonese

Napisy

English, Polish

Kraj

Hong Kong

meta_detail_studios

Media Asia Film, Lajin Film, Entertaining Power