wcag_skip_links_header

Król Yebi (King Yebi) (2020)

Teatr 2godz. 0min.

Król Yebi

Napisy: polskie i angielskie

Król, nie mając męskiego potomka, który odziedziczyłby tron, porzuca swoją najmłodszą córkę w rzece. Po otrzymaniu od boga objawienia wyrusza w podróż, aby znaleźć żonę zdolną do urodzenia mu chłopca. Tymczasem kraj, pozbawiony króla, popada w stan chaosu i zaczyna się rozpadać. Pod koniec swojej podróży król spotyka kobietę, która okazuje się być jego najmłodszą córką, porzuconą w przeszłości. Uświadomiwszy sobie, jak bezmyślnie postąpił, król powierza przyszłość córce i popełnia samobójstwo. Spektakl ten po raz pierwszy wykonaliśmy w Tokio w 2006 roku. Zostaliśmy zaproszeni do występów w wielu miejscach na świecie, m.in. w Tokio, Korei, Rumunii i Brazylii. Jeden z krytyków z aprobatą nazwał spektakl „Królem Learem z Kraju Wschodzącego Słońca”. Wzorowaliśmy się na mistrzowskim Królu Learze, lecz dodaliśmy elementy folklorystyczne unikalne dla Japonii, Korei i innych części Azji Wschodniej, a także tradycyjną muzykę i taniec, aby stworzyć nasz własny, oryginalny utwór. Naszym celem jest wykorzystanie inspiracji, którą zaczerpnęliśmy z Szekspira i przekształcenie jej w zupełnie inną, azjatycką sztukę teatralną. Chcielibyśmy, aby widzowie na całym świecie na nowo odkryli ponadczasowy motyw „fontanny Szekspira”, a także zrozumieli wyjątkowość i bogactwo dramatu azjatyckiego.

King Yebi

Subtitles: Polish & English

A king who didn’t have a male successor to succeed his throne, abandons his youngest daughter in a river. Following a revelation he received from god, he goes on a journey to find a wife who would give birth to a baby boy. Meanwhile, the country which lost its king, finds itself in a state of confusion and falls apart. At the end of his journey, he meets a woman who turns out to be his own youngest daughter who he abandoned in the past. Realizing how foolish he was, he entrusts the future to her daughter and commits suicide. This piece was first performed in Tokyo in 2006. We have been invited to perform in various places such as Tokyo, Korea, Romania, and Brazil. One of the critics praised, “King Lear from the land of rising sun”. Based on the masterpiece, King Lear, we added some folktale aspects unique to Japan, Korea, and other parts of Eastern Asia, and some traditional music and dancing, to create our own original piece. Our purpose is to take the inspiration we got from Shakespeare and change it into a totally different Asian theatre piece. We would like the audience from all around the world to rediscover the timeless theme within the Shakespearean fountain, and understand the uniqueness and the richness of Asian drama.

Director

Kim Su-jin

Choreography

Okawa Taeko

Producer

Nikodem Karolak

Set Design

Ōtsuka Satoshi

Composer

Ōnuki Takashi

Music

Min Youngchi

Napisy

English, Polish

Kraj

Japan

Studio

Shinjuku Ryōzanpaku Theatre