wcag_skip_links_header

Mój następny krok (My Next Step) (2015)

Documentary 1godz. 10min.

Mój następny krok

Napisy: polskie i angielskie

Opera Kunqu to jedna z najstarszych istniejących form sztuk performatywnych w Chinach, która ponownie znalazła się w kręgu zainteresowań, kiedy UNESCO uznało ją w 2001 roku za Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. Mój następny krok opowiada o życiu młodego artysty opery Kunqu, Yang Yanga (28) na przestrzeni kilku lat. Mężczyzna jest świadkiem znikającego prestiżu roli wusheng (wojownika) w operze Kunqu, z której odchodzą po kolei inni aktorzy. Yang zostaje ostatnim wusheng w zespole, choć sam zastanawia się nad rezygnacją z profesji. Jednakże dzięki współpracy z awangardowym reżyserem z Hongkongu, Dannym Yungiem, tworzy on eksperymentalną sztukę o ostatnim cesarzu z dynastii Ming, która stanowi wyzwanie dla tradycyjnej formy opery Kunqu.

Dokument wnikliwie analizuje złożoność problemów, z którym młodzi artyści mierzą się w odważnym nowym świecie współczesnych Chin – tym jak postrzegają tradycję, sztukę, osobiste marzenia, własne życie oraz samych siebie. Wypowiedzi aktorów przeplatają się z fragmentami zarówno tradycyjnych jak i eksperymentalnych form opery. Mój następny krok pozwala zobaczyć urywek świata Kunqu, a jednocześnie dokładnie pokazuje mieszane uczucia młodego człowieka próbującego uratować zanikającą formę sztuki.

Seanse

Film dostępny przez cały czas trwania festiwalu.

My Next Step

Subtiltes: Polish & English

Kunqu Opera, one of the oldest existing forms of performing art in China, has once again risen to people’s attention after being proclaimed as an Intangible Cultural Heritage by UNESCO in 2001. My Next Step follows a young Kunqu Opera artist Yang Yang (28 year-old) over the course of several years. Yang has witnessed the diminishing glamour of the role of wusheng (a martial hero) in Kunqu Opera and hence his fellows leaving the stage one after another. Being the last wusheng of his generation left in the troupe, Yang is shaken to quit the profession as well. After working with avant-garde Hong Kong director Danny Yung, he develops an experimental Kunqu Opera play about the last Emperor of Ming Dynasty, which challenges the traditional art form. The documentary dissects down the complexities young artists face in the brave new world of contemporary China - how they perceive the tradition, the art, and one’s own dream, own life and own self. Intersected with performance excerpts from both traditional and experimental forms of Kunqu Opera, My Next Step offers its audience a glimpse into the world of Kunqu, and a magnifying look into the ambivalence of a young man struggling to find a way out for a fading art.

Screenings

Film available from 24th of September to 19th of October.

Director

Cheuk Cheung

Screenplay

Cheuk Cheung

Producer

Cheuk Cheung

Producer

Ken Hui

Cinematography

Szeto Yat-lui

Cinematography

Mak Chi-kwan

Cinematography

Shine Chiu

Editor

Law Mei-ling

Music

Steve Hui

Język

Chinese

Napisy

English, Polish

meta_detail_countries

Hong Kong, China

Studio

A Priori Image