wcag_skip_links_header

Nowe trzy siostry (New Three Sisters) (2019)

Teatr 60min

Nowe trzy siostry

Napisy: nieznaczne dialogi, brak napisów

Sztuka Nowe trzy siostry przedstawia życie kobiet w Japonii w nowym tysiącleciu. Kobiety znajdują się w przełomowym momencie obecnej epoki, uwikłane w szybki rozwój technologii, przemiany gospodarcze i polityczne oraz globalne zmiany środowiskowe. Jak kobieta może żyć jako „nowy człowiek”? Trzy siostry poddają w wątpliwość swoje życie i potrzeby. Ich wewnętrzny dialog został ukazany poprzez intensywną cielesność i wybuchową energię. Spektakl ma wiele humorystycznych momentów, łączących pantomimę, piosenkę i improwizację. Nieprzerwana, pełna wigoru ekspresja trzech aktorek wprawi publiczność w oszołomienie i na nowo zdefiniuje styl Czechowa. Spektakl Nowe trzy siostry był wykonywany przez Pappa TARAHUMARA najpierw w latach 2005–2009, został wtedy wystawiony w ponad 150 lokalizacjach w 25 krajach. W 2019 roku Koike dostosował spektakl do obecnych realiów. Nowe trzy siostry wystawiano w różnych miejscach – od audytoriów i galerii po szkoły podstawowe – i dla publiczności w szerokim przedziale wiekowym.

New Three Sisters

Subtiltes: little Japanese dialogue, no subtitles

New Three Sisters depicts women’s lives in Japan in the new millennium. The women are at a turning point in the present age, caught in rapid development in technology, economic and political shifts, and global environmental change. How can a woman live as a “new human”? The three sisters question their lives and needs. Their inner dialogue is shown through intense physicality and explosive energy. The performance has many humorous moments, combining pantomime, song and improvisation. The three female performers’ nonstop vigorous expression will blow the audience’s mind and question the word Chekhovian. New Three Sisters was firstly performed by Pappa TARAHUMARA between 2005–2009, it toured in over 150 venues and 25 countries. In 2019, Koike adapted the performance to present the current times we are living in, New Three Sisters has been performed in various venues from auditoriums, galleries to elementary schools to an audience of a wide age range.

Director

Koike Hiroshi

Writer

Koike Hiroshi

Costumes

Tamura Kaori

Set Design

Koike Hiroshi

Lighting Designer

Mayumi Uekawa

Props Designer

Seiichiro Mori

Język

No linguistic content

Kraj

Japan

Studio

Hiroshi Koike Bridge Project