wcag_skip_links_header

“Nuhikun – Wskazówki dla poddanych” odsłuch (“Nuhikun – Directions to Servants” soundtrack) (2021)

Music, Soundtrack 1godz. 15min.

“Nuhikun – Wskazówki dla poddanych” odsłuch

Formularz przedsprzedaży winylowego wydania “Nuhikun - Wskazówki dla poddanych” dla uczestników festiwalu: https://forms.gle/VkvDeHyj4bvQR3PJ9

Devoted Art Propaganda i InlanDimensions International Arts Festival z dumą przedstawiają odsłuch oryginalnej ścieżki dźwiękowej do Nuhikun – Wskazówki dla poddanych autorstwa J • A • Seazer’a.

Nagranie pochodzące z końca 1977 roku i pierwotnie dostępne tylko na kasetach magnetofonowych w teatrach jest teraz dostępne dla widzów InlandDimestions International Arts Festival 2021. Odsłuch składa się z prawie 80 minut muzyki, której towarzyszy obraz okładki winylowego wydania Nuhikun – Wskazówki dla poddanych przygotowanego przez Devoted Art Propaganda. Zdjęcie wykorzystanie na okładce zostało zrobione przez Tobiasza Papuczysa, a typografia przez Sarsa.

Nuhikun – Wskazówki dla poddanych przenosi widza do sadomasochistycznego uniwersum łączącego elementy surrealizmu, pracy ze snami i Brechtowskiego Verfremdungseffekt. Przy akompaniamencie fantastycznych maszyn, rockowej muzyki i operowych ech sztuka zachwyciła publiczność światem cudów i wizualnej brawury awangardowego reżysera. Tę farsę pana i niewolnika określa nie tylko teatralny dialog, ale także ruchy aktorów w rytm rockowo-operowego pulsu. Scenerię tworzą różnego rodzaju rekwizyty maszynowe. Ustawione pośrodku krzesło, które do końca pozostaje puste symbolizuje nieobecność prawdziwego pana. Jak w wielu sztukach Terayamy, brak głównego filaru przyczynia się do rozpadu.

J • A • Seazer jest uznanym przez krytyków kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej, a także współreżyserem sztuk Terayama Shūji i liderem trupy teatralnej Laboratory of Theatre Play Ban’yū Inryoku. Łączy on eksperymentalny rock z awangardowym teatrem. Jego flagowe ścieżki dźwiękowe to Heretycy (1971), Statek głupców (1976), Shintokumaru (1978). Skomponował także muzykę do filmów fabularnych Tearayamy, takich jak Boxer (1977), Wiejska ciuciubabka (1974) i Pożegnianie z Arką (1984). Jego rock opera do anime Revolutionary Girl Utena dała mu uznanie także w mainstreamie i doprowadziła do licznych odniesień w adaptacjach scenicznych i filmowych.

Ścieżka dźwiękowa do sztuki teatralnej Terayamy Shūjiego i legendarnej japońskiej trupy Tenjō Sajiki, Nuhikun – Wskazówki dla poddanych, zostanie po raz pierwszy wydana na winylu przez Devoted Art Propaganda. Album jest pierwszym oficjalnym wydaniem muzyki do sztuk Tenjō Sajiki poza Japonią. Premiera odbędzie się 19 października 2021 roku, po streamingowanej premierze podczas InlanDimensions International Arts Festival 2021. Album ukaże się w formacie 2x12” gatefold winyl i będzie limitowany do 300 kopii. Jego przedsprzedaż jest dostępna tylko dla widzów festiwalu.

Premiera Nuhikun – Wskazówki dla poddanych zbiega się z tegoroczną internetową edycją InlanDimensions International Arts Festival. W 2019 roku Nuhikun – Wskazówki dla poddanych w wykonaniu Laboratory of Theatre Play Ban’yū Inryoku zostało wystawione w Polsce w ramach festiwalu InlanDimensions, zorganizowanego by uczcić stulecie polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych. Wystawiona w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, adaptacja J • A • Seazera zyskała ogromne uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności.

Soundtrack dostępny przez cały czas trwania festiwalu.

“Nuhikun – Directions to Servants” soundtrack

Pre-order form for vinyl version of “Nuhikun - Directions to Servants” for the audience of the festival: https://forms.gle/VkvDeHyj4bvQR3PJ9

Devoted Art Propaganda and InlanDimensions International Arts Festival proudly present the official stream of the original soundtrack to Nuhikun – Directions to Servants by J • A • Seazer.

Recorded in late 1977 and originally available only as cassettes in the theaters, the soundtrack is now available for streaming in its entirety as a part of InlanDimestions International Arts Festival 2021. The stream consists of almost 80 minutes of music accompanied by the image of the cover-art of the vinyl version of Nuhikun - Directions to Servants released by Devoted Art Propaganda. Cover photo was taken by Tobiasz Papuczys, and typography was made by Sars.

Nuhikun – Directions to Servants exposes the audience to a sadomasochistic universe combining elements of surrealism, dream work and Brechtian Verfremdungseffekt. Accompanied by fantastic machines, rock music and operatic echoes, the production has amazed audiences with the avant-garde director’s world of wonder and visual bravado. That master-slave farce is defined not merely by the theatrical dialogue, but also by the actors’ moves to the rock-opera vibes. One observes various kinds of machinery props with the empty chair in the middle, symbolising the absence of the real master until the very end. As in many of Terayama’s plays, the absence of the main pillar stimulates the absence of the periphery.

J • A • Seazer is a critically renowned film and theatre music composer, as well as co-director of Terayama Shūji plays and a leader of the theatre troupe Laboratory of Theatre Play Ban’yū Inryoku. He combines experimental rock with avant-garde theatre. His major music compositions include Heretics (1971), Ship of Fools (1976), Shintokumaru (1978). He also composed music for Tearayama’s feature films such as Boxer (1977), Death in the Country (1974) and Farewell to the Ark (1984). It’s his rock opera score to the anime Revolutionary Girl Utena though that gave J • A • Seazer mainstream recognition leading to numerous references in scenic adaptations of the movie.

The soundtrack to Terayama Shūji theatrical play Nuhikun – Directions to Servants, by the legendary Tenjō Sajiki troupe, will be released for the first time on vinyl via Devoted Art Propaganda. The album marks the first official release of music for Tenjō Sajiki’s plays outside of Japan. The premiere is set to 19 October 2021 following a debut stream during InlanDimensions International Arts Festival 2021. The vinyl release of Nuhikun – Directions to Servants is available for pre-order exclusively to InlanDimensions International Arts Festival attendees. The album will be released in 2x12” gatefold vinyl format and limited to 300 copies.

The release of Nuhikun – Directions to Servants coincides with this year’s online edition of InlanDimensions International Arts Festival. In 2019 Nuhikun – Directions to Servants by Laboratory of Theatre Play Ban’yū Inryoku was invited to Poland as part of InlanDimensions International Arts Festival, primarily established to commemorate the centenary of Polish-Japanese diplomatic relations. Staged at The Gdansk Shakespeare Theatre and The Grotowski Institute, J • A • Seazer’s adaptation gained a huge acclaim from both critics and the audience.

Soundtrack available from 24th of September to 19th of October.