wcag_skip_links_header

Pozostając człowiekiem (Still Human) (2015)

Teatr 50min

Pozostając człowiekiem

Napisy: brak dialogów

Pomysł i koncept powstały w 2015 roku na zlecenie Hong Kong Dance Alliance. Szybki rozwój technologii zapewnia nam natychmiastowy dostęp do informacji i błyskawiczną komunikację. Oszczędza nam dużo „czasu” i „wysiłku”. Jednocześnie wielu z nas zdało sobie sprawę, że powoli zaciemnia to „momenty” w naszym codziennym życiu. W Pozostając człowiekiem wyrażamy nasz strach i zmartwienie, że technologia szybkiego scrollowania może powoli, krok po kroku, odbierać nam nasze wrodzone zmysły. Obudźmy naszą skórę. Poczujmy potrzebę powrotu do prymitywnych wspomnień z bycia człowiekiem. Uznajmy, poczujmy, wyzwólmy, cieszmy się każdą chwilą, przypomnijmy sobie

Still Human

Subtiltes: No dialogue

The idea and the concept were developed in 2015, commissioned by Hong Kong Dance Alliance. With the rapid growth of technology, it provide us immediate information and communication. Save us a lot of “time” and “effort”. At the same time many of us have realised it is slowly shading ‘moments’ in our daily life. Still Human is our expression of our fear and concern to the fast scrolling technology that might be taking off our innate senses slowly, bit by bit. To Alert our skin. Sensing the needs of recalling the primitive memories of being a human. To acknowledge, to feel, to break, to enjoy every bits of it, to remind ourselves.

Język

No linguistic content

Kraj

Hong Kong

Studio

4 Degrees Dance Laboratory