wcag_skip_links_header

Teatr 1 (Theatre 1) (2012)

Kinoteatr 2godz. 53min.

Teatr 1

Napisy: polskie i angielskie

Teatr 1 (trzecia część z serii kina obserwacyjnego / Observational Film Series #3) to pełnometrażowy film dokumentalny, który przedstawia z bliska świat Hiraty Orizy, czołowego japońskiego dramatopisarza i reżysera, oraz jego zespół teatralny Seinendan. Obraz ten zaprasza publiczność do ponownej refleksji nad fundamentalnymi, aczkolwiek wciąż aktualnymi pytaniami: Czym jest teatr? Dlaczego istoty ludzkie odgrywają role?

Hirata w swoich teoriach twierdzi, że „Każda ludzka istota jest stworzeniem, które odgrywa role. To tak zwane prawdziwe ja jest jedynie iluzją. Mamy tylko różne persony”. W swoich sztukach stroni od jakichkolwiek wyrażeń ideologicznych, a skupia się przede wszystkim na misternym przedstawieniu „przypadków” ukrytych w naszej codzienności. Reżyser uważa, że „już samo nasze istnienie jest spektakularne i niezwykłe”.

W przeciwieństwie do formalnego języka „teatralnego”, Hirata pisze swoje dialogi w języku codziennym, a aktorzy nie odtwarzają wystylizowanych ruchów i manier, a raczej zwykłe ludzkie zachowania. W jednej ze scen aktorzy prowadzą jednocześnie kilka dialogów, często stojąc plecami do publiczności. Dzięki temu zabiegowi sztuki Hiraty można oglądać jako dokładne pełnowymiarowe modele świata rzeczywistego, w którym żyjemy.

Nagrody i festiwale

Nantes Three Continents Festival 2012 – najlepszy film (nagroda Młodego Jury)

Seanse

Film dostępny przez cały czas trwania festiwalu.

Theatre 1

Subtiltes: Polish & English

Theatre 1 (Observational Film Series #3) is a feature length documentary, which closely depicts the world of Oriza Hirata, Japan’s leading playwright and director, and his theatrical company, Seinendan. By depicting them, the film leads the audience to revisit fundamental but timely questions: What is theatre? Why do human beings act?

Describing his theories, Hirata says, “Human beings are all creatures who act. The so called ‘true self’ is just an illusion. We only have personas.” With his plays, he stays away from any ideological expressions, and mostly devotes himself to focus on “accidents” hidden in our everyday life to depict them intricately. “Our existence itself is already dramatic and amazing,” he says.

Hirata’s dialogues are written in everyday language, as opposed to formal “theatrical” speech, and his actors reproduce ordinary behavior, rather than stylized movements and actions. In one scene, multiple dialogues progress simultaneously, and the actors are often shown speaking with their backs to the audience. In this sense, his plays can be viewed as precisely reproduced full-scale models of the actual world we live in.

Awards and Festivals

Nantes Three Continents Festival 2012 Young Audience Award

Screenings

Film available from 24th of September to 19th of October.

Director

Sōda Kazuhiro

Screenplay

Sōda Kazuhiro

Cinematography

Sōda Kazuhiro

Producer

Sōda Kazuhiro

Język

Japanese

Napisy

English, Polish

meta_detail_countries

United States, Japan

Studio

Laboratory X