wcag_skip_links_header

Tytus Andronikus 2.0 (Titus Andronicus 2.0) (2009)

Teatr 1godz. 53min.

Tytus Andronikus 2.0

Napisy: polskie i angielskie

Adaptacja najbardziej drastycznego dzieła Szekspira. W 2009 roku Tytus Andronikus 2.0 został okrzyknięty jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnym hongkońskim teatrze, a następnie odegrany na scenach wielu europejskich i azjatyckich miast. Reżyser Tang Shu-wing przyjął śmiałe i nowatorskie podejście, aby przedstawić klasyczną historię zemsty rzymskiego generała Tytusa Andronikusa. Opowieści towarzyszy kompleksowa ekspresja cielesna, muzyka na żywo i minimalistyczna estetyka: pusta scena, oświetlenie skupione na siedmiu krzesłach i aktorzy poruszający się między rolami postaci i narratorów. Intensywne wspólne ćwiczenia i różnorodne linie narracyjne z improwizowanych eksperymentów zaowocowały potężną energią. Spektakl ten stanowi pełną przygód podróż w poszukiwaniu istoty teatru, bez wahania prowadząc publiczność za pomocą pierwotnej siły i ogromnej wyobraźni do czarnych dziur w naszych sercach, śmiało ruszając ku autorefleksji, przebudzeniu i wewnętrznemu oczyszczeniu. To dzieło jednocześnie szekspirowskie i nieszekspirowskie.

Titus Andronicus 2.0

Subtiltes: Polish & English

Adapted from the goriest work of Shakespeare. Titus Andronicus 2.0 is hailed as one of the most significant events of Hong Kong contemporary theatre in 2009, then taken on tour to cities in Europe and Asia onwards. Director Tang Shu-wing adopts an audacious and ground-breaking approach in presenting the revenge classic of the Roman General Titus Andronicus by story-telling with a holistic physical expression and live music in a minimalist aesthetics: an empty stage lit measurably on seven chairs and actors commuting between the capacities of characters and narrators. An intensively collaborative training and multiple narrations from improvised experimentation give birth to a, radiantly gigantic energy. This play represents an adventurous trip to explore the essence of theatre, inevitably guiding audiences with primal forces and immense imagination to the black holes in our hearts, embarking a bold journey of self-reflection, awakening and internal cleansing. This work is both Shakespeare and non-Shakespeare.

Director

Tang Shu-wing

Napisy

English, Polish

Kraj

Hong Kong

Studio

Tang Shu-wing Theatre Studio